Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Aktuálně

http://picasion.com/

Video pozvánka k volbám od mladých komunistů

 

Tunel do Milovic - dokument o VTP

Program KSČM pro rozvoj Milovic v letech 2014 - 2018

V zastupitelstvu města

ilata 

Zasedání

milata.zdenek@seznam.cz

Zdeněk Milata

KOMUNISTÉ V MILOVICÍCH TRVAJÍ NA ZACHOVÁNÍ HAKENOVA STADIONU

- z úcty k tradici

- z důvodu zachování místa pro setkávání nových a původních obyvatel města

- z důvodu ekonomických

Odkaz:

Přátelé a rodáci Milovic

 

I love
 

 

 

Tvorba územního plánu Milovic

KLIKNĚTE ZDE

Tresne like

 

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl, Alexandr Koníček

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice:

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEPřihláška do KSČM

Přihláška do KSČM

Přihláška do KSČM - Klikněte zde

Podíl členů některé z politických stran, je v České republice něco málo nad 3%. V Rakousku je to naproti tomu přes 17%, ve Finsku přes 9%, v Norsku přes 7% a v ostatních skandinávských zemích plus Švýcarsku více než 5%. V České republice je zhruba 50 000 straníků z celkových sto padesáti tisíc členy KSČM. I když se stigma členství v politické straně mezi mladší českou generací pomalu smývá, většina lidí se na něj stále dívá skrz prsty. Straníkem se člověk stává pro peníze, kontakty nebo z bláhovosti – takové je rozšířené mínění o vstupu do strany.

Téměř každý člověk, kterého se dnes zeptáte na politickou situaci, vás odmění znechuceným výrazem. Naštěstí se najde stále dost lidí, u kterých znechucení ještě nepřešlo v lhostejnost. Volby se blíží a je na každém z nás, aby zvážil, jak přispět ke změně klimatu v české politice. Vytváření nových politických stran jen problému dává novou formu, zatímco obsah zůstává stejný. Dokud se nezvýší účast lidí na politickém dění, nebudeme mít politiku pro lidi, ale mimo lidi.

Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie.

 

Stanovy KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena