Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice: Zdeněk Milata

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICENáš program

Náš program

Program pro volby 2022

Program 2022

Zhodnocení plnění našeho programu v letech 2018 - 2022 s výhledem voleb 2022

K našemu volebnímu programu. Na prvním místě jsme měli otázku bydlení. Podařilo se i s vaší pomocí prosadit zřízení tzv. startovacích bytů, ale zatím pouze do směrnice města. Budeme prosazovat vytvoření 50 těchto bytů a tím pomůžeme k bydlení nejmladší skupině občanů. Chceme přednostní pronájem městských bytů obyvatelům města. V otázce bydlení jsme prosadili větší pořádek v hospodaření s městskými byty a tím umožnili i větší investice do jejich rekonstrukcí. 
Prosazovali jsme výstavbu domu s pečovatelskou službou. ODS a KDU-ČSL vznik důstojného domu s pečovatelskou službou neumožnila. Čili náš závazek pro vás trvá. V programu jsme měli důstojný kulturní dům, což se také naplnilo, i když jsme kritizovali nehospodárnosti při jeho rekonstrukci.

Prosadili jsme na značky při vjezdech do města upozornění na zákaz podomního prodeje a tím přispěli ke snížení obtěžování občanů šmejdy. Odhalovali nekalosti v řízení města ze strany pravice a občas se i podařilo milióny korun pro Milovice zachránit. Pilc si přesto prosadil zadlužení města 300 milióny korun.

V programu jsme měli podporu "starých" Milovic což jsme plnili mimo jiné podporou rekonstrukce sídliště na Balonce. Nezapomínali jsme a nebudeme zapomínat na rozvoj Benátecké Vrutice a Božího Daru.
Přestože nedemokraticky pravice nepustila opozici do výborů zastupitelstva města dokázali jsme řadu věcí prosadit. Zmiňme Nábytkovou banku (Re-use centrum), prosazenou začátkem roku 2022 a otevřenou v létě.
Na rozdíl od ODS, která se nestyděla na své občany poslat policii ČR jenom proto, že mají jiný názor na existenci Hakenova stadiónu než pan Pilc jsme byli vždy pro demokracii. Plně jsme podpořili referendum o existenci Hakenova stadiónu na současném místě. Dvě členky přípravného výboru jsou na naší kandidátce. Okresní soud v Nymburce rozhodl, že Milovické Echo není pouze hlásnou troubou pana Pilce s paní Šimkovou. 

Zeleň ve městě je prioritou. Pokud nám dáte důvěru podpoříme vznik dalších zahrádkářských osad, aby lidé mohli trávit volný čas v přírodě a třeba si i něco vypěstovat. Podpoříme vznik městského koupaliště. Peněz je málo, proto raději podpoříme rekonstrukci Italské ulice než vznik zbytečných kruhových objezdů a silnic spojených s hrozbou pro zeleň či zahrádky na Mladé.

Vážení občané, je na vás komu dáte svou důvěru. Zda panu Pilcovi s paní Šimkovou nebo kandidátce KSČM. Komunisté místo peněz na sebe prezentaci vládnoucí věrchušky dají peníze na alespoň jeden bezplatný kroužek pro Milovické děti dle jejich výběru. Nebo na nová parkovací místa než na zbytečné náklady na pojmenování ulic bez ohledu na občany jak dvakrát prosazovala ODS. 
Komunisté byli vždy s lidmi pro lidi!

Miroslav Červinka, předseda ZO KSČM Milovice ��
Mgr. Zdeněk Milata, vedoucí kandidát na úřad starosty města Milovice
 

Program pro rok 2018

Milovice chtějí bydlet:

1. výstavba nových městských 25 bytů pro mladé a potřebné

2. výstavba nových 27 bytů města pro seniory v ulici 5. Května v objektu bývalého úřadu


Milovice chtějí žít:

1. Realizace nového kulturního domu se všemi službami pro město okresního významu

2. Nová tělocvična u školy TGM v Milovicích

3. Krytý bazén na místě současného parkoviště mezi ulicemi Topolová a Tyršova (25 metrový za 60 mil. Kč jako v Pardubicích)


Milovice chtějí cestovat:

1. Obnova Italské ulice, vnitřní obchvat města mezi Italskou a Vrutickou (příprava a podmínka pro rekonstrukci Armádní ulice)

2. Rozvoj cyklistické dopravy po městě – trasy i úschovny kol po městě

3. Zachování letiště pro létaní, nechceme tam hejno hal jako v okolí Prahy


Milovice chtějí dýchat:

1. Parkovací zóny – rodina s trvalým bydlištěm má mít právo na bezplatné parkování – město na tomto vydělá od státu až 30 mil. Kč

2. Příspěvek přihlášeným občanům 600 Kč na osobu – kompenzace za platbu na popelnice (město to vyjde na 6 mil. Kč)

3. Investice do zázemí pro volnočasové aktivity občanů


Milovice nechtějí být noclehárnou:

1. Podpora rozvoje „starých“ Milovic, kde pomalu mizí život

2. Podpora rozvoje Benátecké Vrutice a Božího Daru


ODLOŽTE PŘEDSUDKY A VOLTE KSČM

 

Vyhodnocení plnění našich slibů 2014 - 2018:

Ve volbách 2014 jsme posílili a zastupovali nás na městě dva zastupitelé z 15ti zvolených. Z našeho programu se podařilo zlepšit hospodaření města a zlepšit péči o majetek, funguje městský rozhlas, zachovali jsme pro další generace Hakenův stadion. Snížilo se zadlužení města, město má nyní více volných peněz než dluhů, u dluhů se snížila procentní sazba úroků, takže šetříme každou korunu. Opravila se hasičská zbrojnice, ZUŠ získává nové prostory pro svůj rozvoj. Pracuje se na rozšíření stávajícího hřbitova a na novém kulturním stánku vedle Radnice, byť ne dle našich představ o rychlosti realizace investic. Zlepšilo se postihování drobné kriminality a celková péče o veřejná prostranství. Nepodařilo se více podpořit cyklistiku a přetáhnout z Lysé domov důchodců do Milovic. Intenzivně podporujeme práce na tzv. Všejanské spojce, nevzdáváme to!

 

Náš program pro období 2014 - 2018

program KSČM 2014

 

Klikněte pro zvětšení.

Naše kandidátka 2014

Postřehy k programu k zamyšlení a diskusi

 • nové dopravní napojení Mladé, diskutujme o příjezdu aut od Lysé kolem rozvodny a dále po novém spojení za "nevěstincem" až do centra, kdy se vyjede kousek za "policajty"
 • bavme se o prostoru pro běhání pejsků, proč tady nejsou pytlíky na psí hovínka, proč mají pejskové tlapky rozřezané od střepů skel
 • navrhujme zřídit přechod mezi Jednotou na ulici Mírové a protějším železářstvím, přecházet tudy silnici je krapet nebezpečné

Náš program 2010 - 2014 a jeho plnění - červeně

Víme, co občané chtějí a budeme se snažit to splnit. Mezi naše priority bude v následujícím období patřit následující (a k prioritám patří i cesty jak jich dosáhnout):

 

 • Zajištění více pracovních míst – cestou jednání s investory, rozvojem průmyslových zón. - tlak na to, aby podpořené investice skutečně fungovaly vedl k tomu, že se přislíbené projekty skutečně začaly realizovat a tím i vznikat pracovní místa

 

 • Zřídit autobusovou zastávku pro Rakouský tábor v blízkosti Tesca. Ve veřejných zakázkách města se točí hezké peníze, zasadíme se o důsledná veřejná výběrová řízení. - zastávka vznikla u Radnice

 

 • Rozvoj školství, urychlené řešení nedostatku míst v mateřských školkách, urychlené řešení základní školy, zlepšení vybavení škol – cestou dotací, zapojením státu do řešení problému - otevření školky Kostička přes tehdejší odpor předchozího vedení města v současném období, navýšení míst ve školce U Dvou Veverek, zde jsme neprosadili prověření možnosti více míst, ale náš tlak vedl k tomu, že bylo hovořeno o více místech

 

 • V Milovicích by mělo být více zábavy a kultury, ne jenom několik diskoték, podpoříme zřízení Kina v Milovicích – zdrojem budou dotace, dále rozvoj volnočasových aktivit dětí, ale i pro seniory - na Komisi pro kulturu, sport a školství jsme prosadili doporučení návrhu studie na víceúčelový kulturní sál vedle Radnice

 

 • Podpora rozvoje obchodní sítě – cestou podpory investorů, iniciativa ve zřízení skutečného centra města - tady to je běh na dlouhou trať, řadu věcí blokují nevyjasněné majetkové poměry

 

 • Předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit – cestou aktivního přístupu města, realizace systému kamer – zdroj: dotační tituly prevence kriminality Středočeského kraje - MKDS vznikl a je v provozu, vytlačil různá individua z exponovaných lokalit, pracujeme na možnostech dalšího zvýšení bezpečí pro obyvatele

 

 • Podpora rozvoje okrajových lokalit, které Milovicím přirostly k srdci – Benátecké Vrutice /zřízení fondu na rozvoj Benátecké Vrutice, jehož rozdělení by navrhovala místní občanská komise, řešení neúnosné dopravní situace, rekonstrukce veřejného osvětlení, revitalizace parku/ a Božího Daru /zajištění dopravní obslužnosti, řešení lokality ve spolupráci s krajem jako celku, podpora společenského života lokality/ - stavba průtahu Armádní na silnici 272 na základě výzvy na kraji, podpora aktivit ve Vrutici a na Božím Daru se nedařila zejména v druhém případě, kontaktovali jsme tamní občanskou komisi, ale bez odezvy, ve Vrutici byla situace lepší

 

 • P + R u nádraží, oprava Italské a silnice kolem rozvodny k napojení Mladé - projekty jsou připraveny, město se musí přihlásit

 

 • Ne drogám! Ne kriminalitě! Ano rozvoji sportu! /dotace kraje/ - z dotací kraje podpořen vznik šachového klubu, který funguje pro děti zadarmo, podporu získalo AZ divadlo, SDH Milovice, fotbalisté, ani jiní o podporu nežádali

 

 • Městská policie zde není od toho, aby naháněla lidi na placená parkoviště. Je nutné zajistit dostatek parkovacích míst! - dávány návrhy na zvýšení parkovacích míst

 

 • Odmítáme zásadně další neuvážený rozprodej městského majetku, který vede až k situaci, kdy zájmové kroužky pro děti nemají ani klubovny. - bývalý majetek sídel městského úřadu nebyl rozprodán, ale pronajmut, u prodeje pozemků byly předloženy návrhy na zvýšení ceny (pravice a její béčka byli však proti)

 

 • Úklid města, sněhu a sekání trávy má být zajištěno pravidelně po celé období, nikoli jen posledních šest měsíců před volbami – navrhujeme využít k úklidu města odsouzené z nedaleké věznice /na kraji jsme to již prosadili/ - odsouzené využívá firma TR Antoš, město pod vedením pravice toto nevyužilo, sekání trávy a úklid sněhu se zlepšil

 

Máme zkušenosti s čerpáním státních, krajských i evropských fondů. Čas však hraje proti nám všem: současný Regionální operační program pro Střední Čechy se uzavře již následující volební období a podle ekonomického vývoje Středočeský kraj již na další peníze mít nárok nebude. Neztraťme poslední naději něco získat. Vždyť jen nová ZŠ může stát až 500 mil. Kč – a řekněme si otevřeně, že dosud se s tím příliš nepohnulo (viz. Nepožádání města o evropské peníze na školku, ačkoli sousední Lysá nad Labem zažádala a peníze dostala, problematiku mateřinek tak může řešit). Co bude za tři roky? Dopadne to jako se školkou dnes? Budeme děti vozit až do Nymburka?

 

Děkujeme za Vaše hlasy pro nás, pro jejichž získání neslibujeme nemožné. Politikaření nechme v Praze, volme pro Milovice. Hlas pro

 

 

 KSČM Milovice JE ZÁRUKOU DOBRÉ VOLBY PRO VŠECHNY.

ksčm milovice

Volební výsledky

Komunální a senátní volby proběhly v Milovicích ve dnech 15 a 16. října 2010.

V jednotlivých okrscích si KSČM vedla zcela rozdílným způsobem. Milovice jsou rozděleny do čtyř volebních okrsků. [1]

Celkově lze konstatovat, že KSČM uspěla v Benátecké Vrutici, kde jsme zvítězili počtem hlasů 209 a ziskem 21,90%. Celkově dobře jsme uspěli v Milovicích, kde jsme získali 1517 hlasů a tím 12,91%. Horší to bylo na Mladé, kde v okrsku č. 2) jsme obdrželi 700 hlasů a tím 8,76% a vůbec nejhorší byl okrsek č. 3), kde jsme obdrželi pouze 377 hlasů a tím 4,79%.

Oproti předchozím volbám lze konstatovat, že KSČM má v Milovicích stabilizovanou pozici. V absolutních číslech jsme dokonce stoupli a polepšili jsme i procentuálně. Lze však konstatovat, že hlavní cíl, kterým bylo posílení v počtu zastupitelů, nebyl splněn. Nicméně, s volebním výsledkem, vzhledem k tomu, jaké je složení obyvatel v Milovicích, můžeme být rámcově spokojeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena