Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice: Zdeněk Milata

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEInformace z Milovic

Informace z Milovic

Policejní mistrovství se konalo v Milovicích

Policejní mistrovství se konalo v Milovicích

(16.9.2015) autor: -red-
zdroj: Policejní mistrovství

16. září proběhlo mistrovství policejních zásahových jednotek s mezinárodní účastí. Soutěžilo se například v jízdě zručnosti, nebo v zásahu ¨na vozidlo a záchraně rukojmí. Mimo Milovice se mistrovství konalo v Poříčanech, kde se soutěžilo v oblasti střelby. Mistrovství se účastnil předseda Komise pro bezpečnost Rady Středočeského kraje Zdeněk Milata (KSČM), který dle svých slov vysoce ocenil soutěživost a dobré výsledky soutěžících.

Na uplatnění návrhů k projednávaným změnám nového územního plánu máte čas do 23. září

Na uplatnění návrhů k projednávaným změnám nového územního plánu máte čas do 23. září

(16.9.2015) autor: -red-
zdroj: Veřejné projednávání územního plánu

Dne 16. září proběhlo veřejné projednávání výsledné podoby nového územního plánu, a to v budově kulturního domu na ulici 5. května. Občané dotčeni 18 změnami oproti původní podobě územáku, kterou, jak se občané dozvěděli, si bývalý starosta Pilc upravoval čistě podle své svévole, se mohou obrátit na úřad se svými námitkami a připomínkami a to do 23. září.

Je příznačné, že na veřejné projednávání dorazilo 9 zastupitelů, nikdo z ODS, což o ledasčems svědčí.

 

Příprava na Zastupitelstvo 7. 9. 2015

Příprava na Zastupitelstvo 7. 9. 2015

(7.9.2015) autor: Zdeněk Milata
zdroj: Materiály pro zastupitele

Jednání zastupitele města není o tom přijít do sálu a odmávat nebo neodmávat body programu. Je to především o přípravě na jednání orgánu města, kde zastupuje občany, kteří mu dali hlas.

Proto jsem si dovolil předložit vám krátkou přípravu na jednání zastupitelstva, které proběhne v pondělí 7. 9. 2015. Věřím, že s řadou občanů, kteří čtou tyto řádky, se tam setkáme. Na programu zasedání máme toto:

Slavnostní otevření ZUŠ v Milovicích

Slavnostní otevření ZUŠ v Milovicích

(2.9.2015) autor: -red-
zdroj: Otevření ZUŠ

Dne 1. září došlo mimo nových pavilónů Juventy k otevření pobočky ZUŠ Lysé nad Labem v Milovicích. Škola se nachází v komplexu Radnice a slavnostního otevření se zúčastnili oba zastupitelé za KSČM. z akce přinášíme krátkou nekomentovanou fotogalerii.

Zastupitelstvo 31. 8. 2015

Zastupitelstvo 31. 8. 2015

(1.9.2015) autor: -red-
zdroj: Zasedání ZM 31. 8. 2015
Pár postřehů ze zastupitelstva města konaného dne 31. 8. 2015. Zastupitelstvo mělo pouze dva body programu a to:
1)      Rozpočtové opatření č. 6/2015/ZM
2)      Projednání Dodatku č. 10 projektu Rekonstrukce a dostavba ZŠ Juventa
Peníze z krajských dotačních titulů šly i do Milovic

Peníze z krajských dotačních titulů šly i do Milovic

(27.7.2015) autor: -red-
zdroj: Krajské zastupitelstvo

V pondělí 27. 7. 2015 rozhodovali krajští zastupitelé mimo jiné o rozdělení krajských dotačních titulů. Své želízka v ohni v nich měly i Milovice a některé organizace ve městě působící. Začneme tou špatnou zprávou, pro nedodání příloh či jiných pohchybení na peníze nedosáhli z TARGET sportu a také město Milovice na obnovu parku za ulicí Komenského. ZŠ TGM Milovice neuspěla s žádostí o příspěvek na dopravní hřiště pro nedostatek finančních prostředků v alokaci. Peníze nevyšly ani na hasiče, bylo jich zkrátka málo. Peníze nedostal ani Zlatý pruh Polabí, o.p.s. pro nedodání příloh. Z dalších žadatelů obdrželi:

Zpráva z průběhu zastupitelstva města ze dne 23. 06. 2015

Zpráva z průběhu zastupitelstva města ze dne 23. 06. 2015

(26.7.2015) autor: -red-
zdroj: Zastupitelstvo města

Přinášíme Vám informaci z průběhu zastupitelstva, přehled přijatých rozhodnutí i postřehy z diskuse. Je pro nás důležitá informovanost občanů. Protože pouze díky ní může být zajištěn zájem lidí o dění ve městě.


Zastupitelstvo začalo tradičně v šest hodin večer. Bylo přítomno 13 zastupitelů z 15ti členů zastupitelstva města. Omluvili se zastupitelé Vágner a Smeták, oba ODS. V úvodu starosta města Milan Pour (ANO) navrhl doplnit program o projednání bodu smlouvy na dodatek č. 9 stavby Juventy – projednání a schválení víceprací na projektu obnovy školy.


V bodu Kontrola plnění usnesení připomněl zastupitel za KSČM Zdeněk Milata na stav, kdy po rezignaci na všechny funkce města zastupuje paní Říhová město na valných hromadách Vodovodů a kanalizací VaK Nymburk, kde má město svůj akciový podíl a na potřebu v blízké budoucnosti tento stav změnit.

Vyjádření zastupitele Milaty ke studii řadící Milovice mezi sociálně vyloučené lokality

Vyjádření zastupitele Milaty ke studii řadící Milovice mezi sociálně vyloučené lokality

(3.7.2015) autor: -red-
zdroj: Vyjádření zastupitele

Materiál je určitě chybný, podle mých informací nejsme jediné město, které si stěžuje na zařazení do uvedených lokalit. V hlavním materiálu nejsme uvedeni, nicméně v neveřejné interaktivní mapě už jo. Mapa měla být zveřejněna již v červnu, nyní až na konci července. Odůvodnění na stránkách proč tomu tak je, je nesmyslné. Sám bydlím v lokalitě, které se říká ghetto (ale nevím proč), souhlasím s vedením města, že uvedené je naprosto nesmyslné, protože třeba tzv. Rakouský tábor je typickou lokalitou tzv. střední třídy.

Varování pro chovatele pejsků

Varování pro chovatele pejsků

(27.6.2015) autor: -red-
zdroj: MP Milovice

Přinášíme smutnou informaci. Tento týden bylo na Městskou policii oznámeno, že došlo k několika otravám psů. Jedná se zejména o lokalitu ul. Ostravská, Rohová a o psy pobíhající na zahradách u rodinných domů. Městská policie Milovice k tomu dodává:

Založení hasičského sboru v Benátecké Vrutici

Založení hasičského sboru v Benátecké Vrutici

(9.6.2015) autor: -red-
zdroj: Historie a současnost Benátecké Vrutice

V Benátecké Vrutici aktuálně dobrovolní hasiči příliš projevů nevyvolávají, i když je patrná snaha navázat na kdysi slavnou tradici. Proto má tento článek přispět k povědomí o historii části našeho města, kde dříve pulsoval čilý život. Zároveň chceme ocenit činnost dobrovolných hasičů všude tam, kde působí a to nejen v Milovicích, neboť se jedná o činnost nehonorovanou, ve volném čase a vedoucí nejen k ochraně hodnot a životů, ale i o výchovu a výuku nejmladší generace.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena