Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Aktuálně

http://picasion.com/

Video pozvánka k volbám od mladých komunistů

 

Tunel do Milovic - dokument o VTP

Program KSČM pro rozvoj Milovic v letech 2014 - 2018

V zastupitelstvu města

ilata 

Zasedání

milata.zdenek@seznam.cz

Zdeněk Milata

KOMUNISTÉ V MILOVICÍCH TRVAJÍ NA ZACHOVÁNÍ HAKENOVA STADIONU

- z úcty k tradici

- z důvodu zachování místa pro setkávání nových a původních obyvatel města

- z důvodu ekonomických

Odkaz:

Přátelé a rodáci Milovic

 

I love
 

 

 

Tvorba územního plánu Milovic

KLIKNĚTE ZDE

Tresne like

 

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl, Alexandr Koníček

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice:

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEInformace z Milovic

Informace z Milovic

Příprava na Zastupitelstvo 7. 9. 2015

Příprava na Zastupitelstvo 7. 9. 2015

(7.9.2015) autor: Zdeněk Milata
zdroj: Materiály pro zastupitele

Jednání zastupitele města není o tom přijít do sálu a odmávat nebo neodmávat body programu. Je to především o přípravě na jednání orgánu města, kde zastupuje občany, kteří mu dali hlas.

Proto jsem si dovolil předložit vám krátkou přípravu na jednání zastupitelstva, které proběhne v pondělí 7. 9. 2015. Věřím, že s řadou občanů, kteří čtou tyto řádky, se tam setkáme. Na programu zasedání máme toto:

Slavnostní otevření ZUŠ v Milovicích

Slavnostní otevření ZUŠ v Milovicích

(2.9.2015) autor: -red-
zdroj: Otevření ZUŠ

Dne 1. září došlo mimo nových pavilónů Juventy k otevření pobočky ZUŠ Lysé nad Labem v Milovicích. Škola se nachází v komplexu Radnice a slavnostního otevření se zúčastnili oba zastupitelé za KSČM. z akce přinášíme krátkou nekomentovanou fotogalerii.

Zastupitelstvo 31. 8. 2015

Zastupitelstvo 31. 8. 2015

(1.9.2015) autor: -red-
zdroj: Zasedání ZM 31. 8. 2015
Pár postřehů ze zastupitelstva města konaného dne 31. 8. 2015. Zastupitelstvo mělo pouze dva body programu a to:
1)      Rozpočtové opatření č. 6/2015/ZM
2)      Projednání Dodatku č. 10 projektu Rekonstrukce a dostavba ZŠ Juventa
Peníze z krajských dotačních titulů šly i do Milovic

Peníze z krajských dotačních titulů šly i do Milovic

(27.7.2015) autor: -red-
zdroj: Krajské zastupitelstvo

V pondělí 27. 7. 2015 rozhodovali krajští zastupitelé mimo jiné o rozdělení krajských dotačních titulů. Své želízka v ohni v nich měly i Milovice a některé organizace ve městě působící. Začneme tou špatnou zprávou, pro nedodání příloh či jiných pohchybení na peníze nedosáhli z TARGET sportu a také město Milovice na obnovu parku za ulicí Komenského. ZŠ TGM Milovice neuspěla s žádostí o příspěvek na dopravní hřiště pro nedostatek finančních prostředků v alokaci. Peníze nevyšly ani na hasiče, bylo jich zkrátka málo. Peníze nedostal ani Zlatý pruh Polabí, o.p.s. pro nedodání příloh. Z dalších žadatelů obdrželi:

Zpráva z průběhu zastupitelstva města ze dne 23. 06. 2015

Zpráva z průběhu zastupitelstva města ze dne 23. 06. 2015

(26.7.2015) autor: -red-
zdroj: Zastupitelstvo města

Přinášíme Vám informaci z průběhu zastupitelstva, přehled přijatých rozhodnutí i postřehy z diskuse. Je pro nás důležitá informovanost občanů. Protože pouze díky ní může být zajištěn zájem lidí o dění ve městě.


Zastupitelstvo začalo tradičně v šest hodin večer. Bylo přítomno 13 zastupitelů z 15ti členů zastupitelstva města. Omluvili se zastupitelé Vágner a Smeták, oba ODS. V úvodu starosta města Milan Pour (ANO) navrhl doplnit program o projednání bodu smlouvy na dodatek č. 9 stavby Juventy – projednání a schválení víceprací na projektu obnovy školy.


V bodu Kontrola plnění usnesení připomněl zastupitel za KSČM Zdeněk Milata na stav, kdy po rezignaci na všechny funkce města zastupuje paní Říhová město na valných hromadách Vodovodů a kanalizací VaK Nymburk, kde má město svůj akciový podíl a na potřebu v blízké budoucnosti tento stav změnit.

Vyjádření zastupitele Milaty ke studii řadící Milovice mezi sociálně vyloučené lokality

Vyjádření zastupitele Milaty ke studii řadící Milovice mezi sociálně vyloučené lokality

(3.7.2015) autor: -red-
zdroj: Vyjádření zastupitele

Materiál je určitě chybný, podle mých informací nejsme jediné město, které si stěžuje na zařazení do uvedených lokalit. V hlavním materiálu nejsme uvedeni, nicméně v neveřejné interaktivní mapě už jo. Mapa měla být zveřejněna již v červnu, nyní až na konci července. Odůvodnění na stránkách proč tomu tak je, je nesmyslné. Sám bydlím v lokalitě, které se říká ghetto (ale nevím proč), souhlasím s vedením města, že uvedené je naprosto nesmyslné, protože třeba tzv. Rakouský tábor je typickou lokalitou tzv. střední třídy.

Varování pro chovatele pejsků

Varování pro chovatele pejsků

(27.6.2015) autor: -red-
zdroj: MP Milovice

Přinášíme smutnou informaci. Tento týden bylo na Městskou policii oznámeno, že došlo k několika otravám psů. Jedná se zejména o lokalitu ul. Ostravská, Rohová a o psy pobíhající na zahradách u rodinných domů. Městská policie Milovice k tomu dodává:

Založení hasičského sboru v Benátecké Vrutici

Založení hasičského sboru v Benátecké Vrutici

(9.6.2015) autor: -red-
zdroj: Historie a současnost Benátecké Vrutice

V Benátecké Vrutici aktuálně dobrovolní hasiči příliš projevů nevyvolávají, i když je patrná snaha navázat na kdysi slavnou tradici. Proto má tento článek přispět k povědomí o historii části našeho města, kde dříve pulsoval čilý život. Zároveň chceme ocenit činnost dobrovolných hasičů všude tam, kde působí a to nejen v Milovicích, neboť se jedná o činnost nehonorovanou, ve volném čase a vedoucí nejen k ochraně hodnot a životů, ale i o výchovu a výuku nejmladší generace.

Pár dnů, které otřásly Milovicemi

Pár dnů, které otřásly Milovicemi

(2.6.2015) autor: -red-
zdroj: Zasedání zastupitelstva města

Rutinní zastupitelstvo, které mělo projednat navržené doplněné změny v řešení nového územního plánu města se změnilo v zastupitelstvo řešící konkrétní personální záležitosti ve vedení města. Na základě rezignace paní Marcely Říhové (TOP 09) z pátku 29. 5. 2015 a ukončení i možného dalšího pracovního poměru k 31. 5. 2015, bylo nutné doplnit radu města a vyřešit z toho vyplývající situaci.

Byli zvoleni dva neuvolnění místostarostové. Výsledek jednání je tento: 1 místostarostou města byl zvolen Ondřej Matouš (TOP 09), druhým místostarostou byl zvolen Jiří Hlaváček (ČSSD). S oddáváním a vítáním občánků vypomůže Miroslav Červinka (KSČM). Nové vedení města si změní i některé kompetence a dojde samozřejmě k jejich přeskupení i mezi novými vedoucími tvářemi města.

Komunisté přispěli ke zdárnému průběhu dětského dne v Milovicích

Komunisté přispěli ke zdárnému průběhu dětského dne v Milovicích

(31.5.2015) autor: -red-
zdroj: Průběh dětského dne v Milovicích 30. 5. 2015

Přestože nebylo dovoleno zvednout jen deštník s logem strany, komunisté byli na tradičním dětském dni v Milovicích přítomni. Přivezli s sebou házení kroužků, házení tenisáků, lovení ryb, trpělivou soutěž - chycení láhve a také skákání v pytlích. Tentokrát z důvodu bezpečnosti chyběly tradiční vzduchovky, o které byl v předchozích letech velký zájem. U všech soutěží se tvořily fronty a zájemců bylo hodně. Jsme rádi, že se dětský den vyvedl a i počasí přispělo k celkové pohodě.

V diskusi s občany jsme si znovu ověřili pravost našeho programu a podporu lidí v naší snaze o zachování Hakenova stadionu v místech kde je. Děkujeme všem kdo se na průběhu dětského dne podíleli. Více přinášíme ve fotogalerii, na úvodní fotce k článku jsou oba milovičtí zastupitelé za KSČM.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena