Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice: Zdeněk Milata

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEInformace z Milovic

Informace z Milovic

Povinnosti a práva obecního policajta v Benátecké Vrutici v roce 1889

Povinnosti a práva obecního policajta ve Vrutici v roce 1889 (26.5.2015)

Městskou, chcete-li obecní policii provozovali na území Milovic již v době starého Rakouska-Uherska. Dne 1. ledna 1889 byl přijat do služby vrutické obce nový strážník, všeobecně v té době zvaný policajt. Ve staré vrutické kronice zapsal o této události kronikář Václav Němec čp. 82 zápis, pojednávající podrobně o jeho právech a povinnostech. Praví se zde toto:

Nařízení jednající o obecním strážníkovi.

A. Povinnosti obecního strážníka1 Znalost čtení a psaní.

2. Od rána až do večera bedlivě na vše v obci pozor dáti a co proti policejnímu řádu shledá na obecní úřad oznámiti.

3. osoby toulavé, jenž žebrají, dále každého, jenž by v obci neb okrsku domácí obce jakéhokoliv nemravnosti a jiné proti policejnímu řádu přestupku se dopustili, prvně jej co možná zdvořile varovati a v pádu neuposlechnutí obecnímu úřadu oznámiti. Kdyby snad osoba cizí byla, nebo snad násilí dopustiti se chtěla, ihned výtržníka zatknout a do obecního vězení zavříti a jej až do rozhodnutí úřadu v bezpečí držeti.

4. Denně kolem 12. hodiny do obecního úřadu se dostaviti a rozkazy starostou neb jeho manželkou dané, hned řádně a věrně vykonat.

5. Večer udržovat pořádek v obci, by se čeládka a jiné žádných neplech a výtržností se nedopouštěla. V zimě by se čeleď v místa obecním úřadem zakázaná nescházela v uzavřených místnostech, v karty a jiné nedovolené hry nehrála.

6. V hostincích hlavně k tmu zřetel míti, by nic proti policejnímu řádu patrno nebylo.

7. V noci počínajíc letní dobou od 1. května do 30. září od 10 do 3 hodin ráno a v zimě od 1. října do 30. dubna od 9 hodin do 4 hodin ráno, ponockou zatroubiti a každou celou hodinu tak oznámiti. Mimo to o každém podezřelém šramotu se náležitě přesvědčiti.

8. Od početí ponocování se o každé kolem jdoucí osobě náležitě přesvědčiti, kdo to jest. Podezřelé osoby ihned zatknouti a je až do rána v bezpečí držeti a rána vše obecnímu úřadu hlásiti, který další zařídí.

9. V případě nějakého nebezpečí, například požáru, hned poplach zvonkem na kapličce neb ponockou učiniti, nejvíce ohrožené ihned vzbuditi a jiné na pomoc přivolati. Požár v okolních obcích též oznámiti, předem se, ale musí k tomu hleděti, aby jen ty, kteří ještě vzhůru jsou na to upozorniti a neb ty jenž své příbuzné v té či oné obci mají, vzbuditi.

 

B. Povinnosti obce

1. Za výkon ten obdrží obecní strážník:

a) služné 100 zlatých ročně, jenž mu budou čtvrtletně zadem vyplácet z obecního důchodu.

b) příspěvek na oblek rožně 15 zl. Kdyby obec první oblek zaopatřila sama, totiž oblek parádní, odpadne příspěvek na dva roky. Poboční zbraň zaopatří obec sama jednou pro vždy, co inventář.

2. Kdyby obec zaopatřila oblek sama a strážník obecní během dvou let vystoupil neb vypovězen, musí oblek od obce zakoupený vrátit. Později by se považoval co jeho majetek.

3. Byt sestávající z jedné světnice a předsíně a nad tím půdu, obdrží strážník zdarma v obecním domku čp. 62.

4. V pádu nějakého nedohodnutí se budou obě strany obec i strážník proti půlletní výpovědi písemně na jevo dáti.

5. Kdyby se strážník provinil proti disciplíně svých představených a neb neplnil věrně dané mu rozkazy, práva svého zneužil, může jej obecní zastupitelstvo ihned ze služby propustiti.

6. Za zvonění na kapličce dostane 20 zlatých a dva zlaté na olej k svícení v noremné dni v kapli sv. Jana. Pole "Pod strání" a u "Kálku" připadne od početí služby strážníkovi k užívání.

7. Za roznášení pošty dostane od jednotlivce 1 krejcar od korespondenčního lístku a 2 krejcary od psaní zalepených. Komu se donáší větší množství korespondence, nechť se paušaluje v dorozumění se stranou. Výši odměny v případě nedohodnutí rozhodne obecní výbor.

 

Platnost tohoto nařízení nabyla dnem 1 ledna 1889.

 

Jak vysoké a nesplnitelné požadavky jsou kladeny na obecního strážníka vidíme z toho, že má od rána do večera bedlivě vše v obci sledovat, v poledne docházet na obecní úřad, roznášet po obci poštu, třikrát denně zvonit v kapli, v noci hlídat a každou celou hodinu, aby byla kontrola zda hlídá, zatroubit tolik signálů, kolik právě hodin. Zapomněli ovšem páni z vedení obce do smlouvy napsat, kdy má chudák strážník také právo na spánek a vyřízení svých osobních a rodinných záležitostí. Teprve v pozdější době byla funkce strážníka oddělena od funkce ponocného.

 

 

autor: -red-
zdroj: Historie a současnost Benátecké Vrutice
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena