Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice: Zdeněk Milata

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEInformace z Milovic

Informace z Milovic

Uzavírat lesy pro airsoft v okolí Milovic lze jen legálně

Uzavírat lesy pro airsoft v okolí Milovic lze jen legálně (20.10.2011) Vzhledem k tomu, že dochází ke svévolnému uzavírání vstupů do lesů, obrátili se prostřednictvím i na nás občané. Jejich podnět jsme samozřejmě obratem pořešili s příslušnými orgány a ve věci se bude ještě jednat. Obecně však platí, že vstup do lesů je volný od dob Marie Terezie pro sběr lesních plodů a nyní pro pohyb v přírodě. Samozřejmě platí ochrana lesní přírody. Uzavírat vstupy do lesa nelze jen tak a už vůbec ne bez příslušného povolení, vojenský prostor byl v roce 1995 zrušen, tak prosím mějme k sobě ohled.

Vyjádření Vojenských lesů a statků:

lesy v okolí milovic vybízejí k procházce...
Lesy v okolí Milovic vybízejí k procházce...
Ubezpečujeme Vás, že z naší strany nebylo k této akci vydáno povolení a neměli jsme o jejím konání ani informaci. Tak jako Vy i my považujeme chování maskovaných mužů se zbraněmi za naprosto nevhodné a neoprávněné, v žádném případě Vám neměli bránit v pokračování chůze po turistické trase!  Bohužel jsou dvě skupiny těchto lidí a ta jedna nerespektuje žádná pravidla a chová se tak, jak popisujete, i my máme s touto skupinou neustálé střety. Pozemky, kde Vám byl zabráněn vstup, patří Středočeskému kraji, proto, prosím, pošlete Vaši stížnost na Středočeský kraj, je možné, že od nich povolení měli, s tím už jsme se také několikrát setkali, aniž by nás někdo alespoň informoval, i když se maskovaní muži pohybují i na našich pozemcích!

Pokud jsou takové akce povolovány z naší strany (v letošním roce jsme povolovali na základě žádosti na území Milovic – Mladé jednu!), jsou smluvně ošetřeny proti takovému chování a dalším zakázaným činnostem zejména dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. Při porušení podmínek by byla zjištění postoupena Vojenskému lesnímu úřadu ke správnímu řízení. Akce povolené z naší strany proběhly zatím vždy dle stanovených pravidel.

V tomto případě nezbývá turistům než se obrátit na orgán, který „pomáhá a chrání“, tedy policii ČR, my máme taky pouze tuto možnost, pokud se jedná o nelegální akci nebo akci povolenou někým jiným a my o ní nevíme. Rozhodně my tyto aktivity nepodporujeme a pokud je povolujeme, tak jejich aktéři musí dodržovat přísná pravidla.

VLS ČR, s.p.

Podnět občana:

Vážení,

v sobotu dne 24. září 2011 jsem se v odpoledních hodinách vydal na výlet z Milovic po letos nově vyznačené modré turistické značce směrem na Dražice. Po cca 2 km na okraji lesa (viz přiložený obrázek) mě v cestě zastavilo několik maskovaných mužů se zbraněmi skrývajícími se za stromy se slovy, že je zde soukromý pozemek, kde se střílí a že nemohu dále pokračovat. Můj protest, že jdu přeci po turistické značce se nesetkal s odezvou a ani dotaz kudy mám místo obejít nikdo nezodpověděl. Pokračoval jsem tedy podél lesa po neznačené cestě k silnici Milovice – Benátky nad Jizerou. Zde jsem narazil na muže ve žluté vestě, kterého jsem se zeptal, zda něco ví o maskovaných mužích v lese a zda mi může ukázat nějaké povolení k zabrání veřejné cesty. Tento mě odkázal na jakýsi „hlavní stan“ po silnici směr Benátky n.J. a pak první cestou doprava. Vyrazil jsem tedy tímto směrem a na dalším rozcestí u turistického altánu jsem narazil na řadu dalších maskovaných mužů a člověka v oranžové vestě. Chtěl jsem se u něj ujistit, že směřuji správným směrem a rovněž jsem se mu zmínil o důvodu své nespokojenosti. Tento člověk mi sdělil, že o žádném stanu neví a že je přeci jasné, že po turistické značce mohu normálně jít.

problewmatické místo
Problematické místo
Jsem krajně nespokojen s tím, že je možné libovolně zahradit volně přístupnou turistickou stezku a když už se taková věc děje, že není nijak zajištěna bezpečnost občanů !!, není vyznačeno, kudy může neschůdné místo turista obejít a není zajištěno informování turistů o důvodu a původci tohoto omezení a kdo toto omezení povolil. Pravděpodobní organizátoři této akce poskytovali naprosto rozporuplné informace, přičemž se tito vyskytovali jen na některých přístupových cestách a nechránili tak dostatečně ostatní občany před možností úrazu střelnou zbraní! Považuji za naprosto nepřijatelné, aby na nic netušícího turistu v době míru vybafnul ozbrojený maskovaný člověk zpoza stromu. Prosím Vás tímto o zodpovězení dotazů o co se jednalo, kdo byl organizátorem a kým bylo toto dovoleno. Dále Vás žádám, aby propříště nedocházelo k záboru turistické trasy a bylo lépe zajištěno informování ostatních občanů tak, aby nebyli vystavení riziku úrazu!

S pozdravem

(jméno občana má redakce webu milovice.kscm.cz k dispozici, s ohledem na ochranu osobních údajů nezveřejňujeme)

autor: -red-
zdroj: KČT, VLS, další
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena