Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice: Zdeněk Milata

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEInformace z Milovic

Informace z Milovic

Zastupitel za KSČM obnovil přístupnost veřejné cesty

Zastupitel za KSČM obnovil přístupnost veřejné cesty (21.4.2022)

Se svévolným omezováním pohybu obyvatel našeho města se v poslední době roztrhl pytel.

 

 

 

 

 Zastupitel za KSČM se obrátil na úřad města s dotazem, jak je možné, že je uzavřena silnice, a to nejen značkou, ale i závorou, přestože se jedná o silnici na pozemku města Milovice. Určitě nejde o soukromý pozemek, ty jsou vedle ní a pak až na konci cesty. Komunikace se nachází vedle garáží na ulici Topolová.

Na cuzk.cz si vyjel rozsah pozemků v majetku města Milovice a zjistil jsem, že závora umístěná cca 50 metrů od odbočky z ulice Topolová je v části silnice, která je prokazatelně v majetku města, navíc s dodatkem vstup zakázán – soukromý pozemek, přitom městská silnice pokračuje o hodně dál cca 150 metrů. Stejná značka je umístěna hned za křižovatkou, přestože informace není pravda: silnice parc. číslo 1375/14; 1379/1 i část okolních pozemků 1375/18 vše v k.ú. Benátecká Vrutice, jsou ve vlastnictví města Milovice.

Výsledek šetření nabral rychlý spád. Ukázalo se, že uzávěru povolilo město již v roce 2011 z důvodu navážení odpadů. Nicméně tabulka se zákazem vstupu pěším byla úplně mimo. Tato tabulka byla odstraněna a lidé toužící se procházet mimo zastavěnou oblast města mají opět víc možností pohybu. Také se umožnilo naplnění reciproční smlouvy s Mirakulem, kdy měla být vybudována veřejně přístupná komunikace na západní straně areálu do konce roku 2021. Zpřístupnění obecní cesty povede tedy k jejímu využití.

Katastr s vyznačením obecních pozemků
Katastr s vyznačením obecních pozemků


 
Katastr detail místa
Katastr detail místa
Smlouva o veřejné cestě
Smlouva o veřejné cestě
Zrušené omezení pro veřejnost
Zrušené omezení pro veřejnost

 

autor: -red-
zdroj: Zastupitel města
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena