Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice: Zdeněk Milata

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEInformace z Milovic

Informace z Milovic

Rozšiřme pravomoci NKÚ!

Rozšiřme pravomoci NKÚ! (16.12.2021)  
Senát neustále odmítá rozšiřování kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Přitom je jasné, že nejvíce peněz, a to i bokem, proteče na úrovni komunálu. Větší projasnění a kontrola veřejných financí se evidentně nehodí do krámu mnohým, kterým z toho občas něco tu a tam kápne. Vydejme se za poznáním do středočeských Milovic. Zde se neustálé zdražování týká všeho, i ceny za svoz popelnic. V Milovicích došlo loni pod vládou pravice za vedení ODS k navýšení ceny za popelnice na 840 Kč za rok. Nedávný návrh na snížení ceny za popelnice podaný KSČM z 840 Kč na původních 600 Kč vládnoucí elita zamítla, takže ani podpora opozice nestačila. Místostarostka Šimková za KDU-ČSL po hlasování hystericky křičela něco o rozvrácení financí města. Přitom město zadlužila. Nyní o celých 300 miliónů korun!


Vládnoucí věrchuška si žije. Standardně z rozpočtu města čerpá stovky tisíc korun na chlebíčky, obložené talíře a kávičku. Koaliční zastupitelé si schválili vyplácení odměn za svatby, které se nekonaly. Pod tlakem opoziční práce KSČM a ostatních nakonec tuto praxi zastavili, ale peníze nečestně získané stejně už nevrátili. Ale našli způsob jak město dojit i jiným způsobem. V listopadu 2021 předložili záměr koupě kousku pozemku vedle skateparku za 3,9 miliónů korun (2000 Kč/m2), přestože znalecký posudek určil cenu na 3,22 miliónů korun. Nakonec návrh stáhli, ale fakt, že vůbec toto předložili na jednání zastupitelstva města vypovídá o jejich vztahu k veřejným penězům. Na celé záležitosti je symbolické, že prodávajícími jsou členové té rodiny, se kterou se zapletl pan starosta při koupi parcely 1401/30 v k.ú. Benátecká Vrutice za 500 tisíc, tedy metr čtvereční za 425 Kč.

Oni Ti členové místního sdružení ODS Milovice si své i obyčejné pozemky nechají, když je možnost, od města náležitě ocenit. Třeba takový pan Vágner, fanda do letadel, si ještě písemně stěžoval, když jeho pozemek v úvozu cesty město ocenilo na 416 Kč za metr čtvereční. Nebo místopředseda místního sdružení ODS skrze svoji manželku získal ocenění svých kousků pozemků pro „budoucí stavbu chodníků“ na částky 2625 Kč za metr a 3500 Kč za metr, zatímco pozemek města určený ke směně byl oceněn na 1925 Kč/m2!

Senát PČR dlouhodobě odmítá rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu a už víte proč. Protože by se členům ODS díval tento nezávislý úřad na hospodaření v rámci měst a obcí. Zatímco oni, jako třeba v Milovicích, dávají audit hospodaření města za úkol pochybným auditorským firmám. V případě Milovic se jedná o firmu Atlas Audit s.r.o. z Čelákovic, kde starostuje pěkné kvítko ODS pan Pátek. Není dne v týdnu, kdy si občané nemohou být v oblasti veřejných prostředků před modrými strakami jisti. Již zmíněná firma Atlas Audit s.r.o. dotala nedávno od Komory auditorů pokutu ve výši 150 000 Kč za to, že v rozporu se zákonem o auditorech postupovala při auditu subjektu veřejného zájmu. Dlouhodobé snahy o audit ze strany krajského úřadu odmítá kdokoli kdo je ve vedení města, ale přesto se díky tlaku KSČM podařilo prosadit do usnesení zastupitelstva města větu, že Zastupitelstvo města ukládá Radě města zajistit kontrolu nad hospodařením s majetkem města ze strany jiného oprávněného subjektu. Opoziční práce je náročná, navíc na úrovni komunální politiky. Ale když se koná důsledně, občas přináší drobné výsledky. 

Oblast kontroly je však již mimo síly neuvolněných zastupitelů, protože těch věcí už je tolik, že se v tom běžný člověk nevyzná. Navíc v případě Milovic nepustila vládnoucí pravice hned tři strany zastoupené v zastupitelstvu do Finančního či Kontrolního výboru. Takže podle toho to vypadá. 

 

autor: Mgr. Zdeněk Milata
zdroj: zastupitel města
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena