Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice: Zdeněk Milata

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEInformace z Milovic

Informace z Milovic

Startovací byty v Milovicích

Startovací byty v Milovicích (8.10.2021)

Komunisté volby nevolby pracují pro občany Milovic. V pondělí 4. října byla odevzdána petice občanů za výstavbu startovacích bytů pro mladé lidi v našem městě. Byl zajištěn takřka dvojnásobný počet podpisů potřebných k tomu, aby se tím město (zastupitelstvo města) začalo zabývat. Mají na to ze zákona 90 dnů.Startovací bydlení má zajistit mladým lidem samostatný vstup do života, kdy dostanou prostor k zařízení si svých záležitostí a získání času k zajištění si vlastního bydlení ať už rekonstrukcí či pořízením nemovitosti, či pro získání prostředků pro vstup například do bytového družstva.

 

Vyberme několik příkladů z dobré praxe.

 

PARDUBICE

Startovací bydlení je určeno mladým ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, postavit se na vlastní nohy a nastartovat svojí kariéru. Za cenově zvýhodněné nájemné po dobu 4 let budete mít šanci si za ušetřené peníze spořit na zajištění vlastního budoucího bydlení. Startovací byty jsou určeny i těm, kteří nemají trvalé bydliště v Pardubicích, ale chtěli by se v našem městě usadit.

 

BRNO

Startovacím bytem je byt v domě v majetku města Brna, který je vzhledem k velikosti určen k bydlení mladých maximálně 5členných rodin, u nichž je předpoklad, že si budou schopny nejpozději do uplynutí doby nájmu obstarat jiné bydlení. Žadatelem o startovací byt mohou být manželé, registrovaní partneři a nesezdané partnerské páry, splňující podmínky pro pronájem obecního bytu:

• žadatelé musí být zletilí,

• žádný z žadatelů v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v jeho prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci, pokud neprokáže, že je ze závažných důvodů nemůže užívat,

• žádný z žadatelů není nájemcem bytu, pokud neprokáže, že je vzhledem k finanční a sociální situaci nevyhovující,

• žádný z žadatelů neužívá protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení,

• žádný z žadatelů v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy, • žádný z žadatelů nedluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil,

• žádný z žadatelů dle čestného prohlášení nemá vůči městu žádný dluh, • je-li žadatel /žadatelé/ jiným státním příslušníkem, musí mít na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců na území České republiky (uvedené platí i pro občany EU). Dále žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

• žádný z žadatelů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let,

• čistý měsíční příjem obou žadatelů dohromady dosahuje minimálně 0,8násobku průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 2020, to je 28.530,-Kč,

• čistý měsíční příjem obou žadatelů dohromady dosahuje maximálně 1,7násobku průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 2020, to je 60.625,-Kč,

• ani jeden z žadatelů nebyl nájemcem startovacího bytu v Brně.

 

MLADÁ BOLESLAV

Město Mladá Boleslav nabízí mladým lidem možnost řešit svoji bytovou situaci pronájmem takzvaných startovacích bytů.

Tato nabídka platí pro žadatele ve věku do 35 let, kteří nejsou dlužníky města, mají uzavřeno stavební spoření či jiný spořící produkt a splňují i další přesně stanovená kritéria. Pořadník žadatelů o startovací byty se dvakrát ročně aktualizuje.

Město vlastní 52 startovacích bytů, které představují atraktivní možnost pro mladé lidi, kteří se chtějí osamostatnit a zajistit si slušné bydlení do doby, než najdou jinou, trvalejší alternativu. Ve startovacích bytech mohou nájemníci, kteří splňují všechny podmínky, bydlet nejdéle po dobu tří let od uzavření nájemné smlouvy.

MĚLNÍK

„Pro tyto účely máme vyčleněné byty ve dvou panelových domech v ulici K Učilišti. Celkem je tam čtyřiašedesát bytů, čtyřiačtyřicet z nich je startovacích a dvacet bytů se přiděluje podle zásad schválených odborem sociálních věcí a zdravotnictví," přiblížil mělnický starosta Ctirad Mikeš a dodal, že v současné době město nabízí šest uvolněných startovacích bytů, které mohou zájemci využít na dobu maximálně pěti let.
Zdroj: https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/startovaci-byty-mladym-nabizi-pouze-v-melniku-20170109.html

 

 

Návrh, který byl předložen v červnu 2021 na zastupitelstvu města, a který pravicová koalice zamítla: 

 

STARTOVACÍ BYTY - MILOVICE (návrh)

Podmínky přidělení bytu navrhuji tyto:
• mladí lidé do 35 let pro oba žadatele, jeden z žadatelů musí mít trvalé bydliště na území města (ne na Radnici) alespoň dva roky k datu podání žádosti
• oba mají v době podání žádosti již rok založené stavební spoření s cílovou částkou zakládající nárok na maximum státní podpory. Mají povinnost jednou ročně doložit pronajímateli plnění tohoto závazku.
• délka trvání nájmu může být max 6 let od podpisu smlouvy, nájemní smlouva vždy na dobu určitou bez možnosti prodloužení nad 6 let. Skončení nájemní smlouvy nejpozději, kdy oba dosáhnou 35 let věku.
• výše nájemného 60 Kč za metr čtvereční (při velikosti bytu 40 metrů čtverečních se jedná o 2400 Kč), vývoj výše dle inflace a nákladů.
• oba pracují nebo alespoň jeden z žadatelů pracuje a druhý se připravuje na pracovní život soustavným vzděláváním nebo je na mateřské dovolené
• ani jeden z žadatelů není v insolvenci či exekuci
• upřednostněni budou žadatelé, kteří dříve dosáhli na městské prospěchové stipendium (Směrnice č. 4/2013)
• nejpozději k podpisu smlouvy žadatelé uhradí trojnásobek stanoveného nájemného jako zálohu. Tato jim bude vrácena po odevzdání bytu s odečtením úhrady případných vad či škod na bytě způsobených nájemci.

Záměrem není zajištění bezstarostného bydlení pro uvedenou skupinu mladých lidí, ale dát jim prostor pro vstup do samostatného života. Umožnit získat prostředky pro zařízení si vlastního bydlení. Nejedná se ani o vytváření si závislých lidí na sociálních dávkách. Rovněž se jedná o veřejnou podporu obyvatel z prostředků města, proto musí být podmínky pro přidělení bytu odpovědně posouzeny a stanoveny.

Dojde-li přechodně k nevyužití nově vzniklého bytového fondu, bude možné byty využít pro řešení krizových situací, jako byty služební či jako rezervu pro řešení nepředvídatelných situací dle platných směrnic Města Milovice.


Vztah k rozpočtu města:
Náklad na jeden byt v dané kategorii aktuálně činí cca 1,5 - 2 milióny korun. Celkem předpokládám náklad cca 45-60 milionů korun. Konečná cena bude odpovídat architektonickému řešení i způsobu výstavby. Zdrojem financování bude aktuální zůstatek na rezervním fondu. Chybějící peníze mohou být získány z bankovního trhu a zpětně hrazeny z vybraného nájemného. Nebo může být rezervní fond doplněn z rozpočtu města Milovice, kdy takto zapůjčené prostředky budou z vybraného nájemného opět navráceny do rozpočtu města Milovice.
Příprava výstavby by mohla proběhnout v letech 2021-2022. Vlastní výstavba v letech 2023 až 2024, kdy by mohly být byty předány k užívání. V této době přibydou na rezervním fondu další peníze.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Milovice svým usnesením číslo …….
1. schvaluje záměr vystavět v Milovicích alespoň třicet startovacích bytů pro mladé lidi do 35 let dle důvodové zprávy.

2. ukládá Radě města:
a) vytipovat lokalitu či objekt vhodný k výstavbě uvedených bytů
b) zjistit možnosti financování mimo rozpočet města Milovice
c) předložit ZM harmonogram realizace usnesení v bodě 1. a plnění usnesení v bodě 2. pod písmeny a) a b). Termín: listopad 2021.


Předkládá: Mgr. Zdeněk Milata, zastupitel Města Milovice

 

Petice startovací byty
Petice II
Petice III

autor: -red-
zdroj: petice občanů
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena