Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Aktuálně

http://picasion.com/

Video pozvánka k volbám od mladých komunistů

 

Tunel do Milovic - dokument o VTP

Program KSČM pro rozvoj Milovic v letech 2014 - 2018

V zastupitelstvu města

ilata 

Zasedání

milata.zdenek@seznam.cz

Zdeněk Milata

KOMUNISTÉ V MILOVICÍCH TRVAJÍ NA ZACHOVÁNÍ HAKENOVA STADIONU

- z úcty k tradici

- z důvodu zachování místa pro setkávání nových a původních obyvatel města

- z důvodu ekonomických

Odkaz:

Přátelé a rodáci Milovic

 

I love
 

 

 

Tvorba územního plánu Milovic

KLIKNĚTE ZDE

Tresne like

 

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl, Alexandr Koníček

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice:

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEInformace z Milovic

Informace z Milovic

Jsou občané pro město partnery nebo sprostými podezřelými?

Jsou občané pro město partnery nebo sprostými podezřelými? (19.9.2018) Starost občanů o stav našeho města je různá. Týká se zejména sběru odpadků, různých akcí pro děti a podobně. Jedním z dlouhodobých problémů je stav zeleně v našem městě, který se postupně mění, ale za cenu intenzivní práce technické skupiny. Co se děje pak se dřevem? Dosud se složilo ve sběrném dvoře, kde bylo určeno k prodeji. Následně shnilo a nabídlo se za cenu odpovídající ceně shnilého dřeva, dávno bez původní hodnoty. Z ekonomického hlediska je pro město péče o zeleň nákladem bez odpovídajících výnosů. Bavím se nyní o prořezávání dřevin v prostoru města mimo obytnou zónu i mimo klasický les.

Milovice jsou specifickým městem. Mají docela veliký katastr a řadu zarůstajících partií. Jen oblast za Radnicí určená k výstavbě biotopu a (snad) bazénu, zahrnuje tisíce dřevin, které bude třeba řešit. Jednou z možností jak danou problematiku rozřešit, je samovýroba dřeva, kterou umožňují některé, zejména menší obce.


Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí správce lesa po domluvě se zástupcem města. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let, vývraty, zlomy, souše, stromy napadené kůrovcem.


Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude v lese k dispozici. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění a kladení mláďat, v době zvýšeného lovu vysoké a černé zvěře. Samovýroba je prováděna celoročně. Osobně mám zkušenost se samovýrobou při obnově Jiřické cesty, kdy se tohle domluvilo s příslušnými orgány, a i díky tomu Jiřická cesta za pomoci občanů města prokoukla a vznikl odpovídající prostor rozhledu komunikace.


Tento návrh však v našem městě narazil. Jedním z argumentů bylo, že přece se nemůže rozdávat to „co patří všem“. Podotýkám, že tento argument nezazněl od KSČM. Možnost samovýroby dřeva byla rozporována také tím, že by si občan vybral jen to hodnotné a zbytek nechal. Dalším argumentem bylo to, že by úředníkům přibyla práce. Na posledním jednání dojde ke změně v prodeji, že dřevo a křoviny budou zřejmě uloženy na místě bývalého sběrného dvora v ulici Mírová a tam určeny k prodeji.


Osobně si myslím, že umožnit samovýrobu dřeva evidovanými zájemci z řad občanů města za jasně daných podmínek by si město uvolnilo ruce a současně umožnilo občanům získat něco za to, že daný úsek nejenom vytěží, ale i vyčistí od toho co tam město nechce. Menší spíše správní poplatek by vynahradil zvýšenou zátěž pověřených úředníků. Jednalo by se o doplňkovou činnost, a pořád je lepší, když víme, kdo si co těží, než když v lesních porostech nacházíme skládky a když někdo chce, tak si stejně „na drzáka“ to svoje odveze. Stačí o víkendu vyrazit do okolí a člověk občas potkává zejména čtyřkolky naplněné dřevem, nebo i auta. Sběr soušek a další přece patří k právům lidí od dob Marie Terezie, tak nedělejme z toho kovbojku. Dívat se na vyvrácené tlející stromy i rok dva bez povšimnutí ze strany města, je opravdu smutné.


Mgr. Zdeněk Milata

předseda Finančního výboru Zastupitelstva města

autor: -red-
zdroj: zastupitel města
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena