Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Aktuálně

http://picasion.com/

Video pozvánka k volbám od mladých komunistů

 

Tunel do Milovic - dokument o VTP

Program KSČM pro rozvoj Milovic v letech 2014 - 2018

V zastupitelstvu města

ilata 

Zasedání

milata.zdenek@seznam.cz

Zdeněk Milata

KOMUNISTÉ V MILOVICÍCH TRVAJÍ NA ZACHOVÁNÍ HAKENOVA STADIONU

- z úcty k tradici

- z důvodu zachování místa pro setkávání nových a původních obyvatel města

- z důvodu ekonomických

Odkaz:

Přátelé a rodáci Milovic

 

I love
 

 

 

Tvorba územního plánu Milovic

KLIKNĚTE ZDE

Tresne like

 

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl, Alexandr Koníček

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice:

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEInformace z Milovic

Informace z Milovic

Všejanská spojka v nedohlednu?

(19.6.2018)

Od svého vstupu do krajské politiky se intenzivně zabývám zlepšení železničního spojení Milovic a okolí. V roce 2008 i později ještě jezdily motoráčky spřažené do Lysé nad Labem. Pak díky zbylým penězům se od srpna do prosince 2009 trať rozsáhle rekonstruovala, přibyly troleje a od konce roku začaly jezdit přímé vlaky na Prahu. Od té doby se další rozvoj železničního spojení Milovic, mimo drobných investic, zastavil.

Proběhla celá řada setkání na městském úřadu i na letišti, kde zástupci státu i státních organizací přislibovali neutuchající podporu pokračování trati do Čachovic. Nakonec dochází k realizaci studie napojení, kde se opět zkoumají další možnosti. Což jen navazuje na řadu studií, které se někdy i nepřímo věnovaly lepšímu spojení Prahy a Mladé Boleslavi.Je jich opravdu celá řada:

 

„Územně technická studie „Železniční uzel Mladá Boleslav“ (SUDOP Praha a.s. 2001),

„Přípravná dokumentace „ČD DDC, Rekonstrukce žst. Mladá Boleslav hlavní nádraží“ (SUDOP Praha a.s. 2002),

„Studie možností rychlého spojení centra republiky s regionem Libereckým a  

západními Krkonošemi s výhledovou vazbou na Polskou republiku „Vyhledávací studie trasy“. (SUDOP Praha 2002),

„Územně technická studie projektu“ Modernizace železniční infrastruktury Praha 

- Milovice – Mladá Boleslav s možným prodloužením do Liberce“ v návaznosti na 

„Vyhledávací studii trasy“ z roku 2002. SUDOP Praha 2003, zadavatel Středočeský kraj)

„Územně technická studie „Modernizace a elektrizace traťového úseku Mladá Boleslav (mimo) – Turnov“ (SUDOP Praha a.s. 2004),

„Přípravná dokumentace „Rekonstrukce žst. Mladá Boleslav hlavní nádraží“ (SUDOP Praha a.s. 2004),

„Technicko ekonomická studie „Modernizace železniční infrastruktury Nymburk – Mladá Boleslav (km 2,5) – žst. Mladá Boleslav hl. nádr.“ (SUDOP Praha a.s. 2007), 

„Technicko ekonomická studie „Úpravy železničního uzlu Mladá Boleslav ve vazbě na zajištění potřeb nákladní dopravy“ (SUDOP Praha a.s. 2008 ),

„Územně technická studie „Praha – Hradec Králové/Liberec, Rychlostní spojení“. (IKP Praha 2010),

„Studie proveditelnosti „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav“ (SUDOP Praha a.s. 2012),

„Studie proveditelnosti železničního spojení Praha – Mladá Boleslav - (IKP Praha 2013, sdružené finanční prostředky SŽDC, s.o., Středočeského a Libereckého kraje)

-        Studie nedokončena – zpracovatel prošel likvidací

-        Studie neprokázala dostatečnou ekonomickou efektivitu ani jedné prověřované varianty

-        Studie kladla hlavní důraz na vysokorychlostní spojení Praha - Liberec

 

Poslední „Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec“ (Metroprojekt Praha a.s. a AF-CITYPLAN, s.r.o.) - Zpracování probíhá v období 2017 – 2018. Ve studii kladen vyšší důraz na hledání přínosů pro regionální dopravu, nejen pro rychlou dálkovou – cílem nalézt výslednou variantu s dostatečnou efektivitou.

 

Aktuálně tedy SŽDC v současné době zpracovává Studii proveditelnosti Praha – Liberec, která mimo jiné obsahuje zmiňovanou „Všejanskou“ nebo „Čachovickou“ spojku, tedy prodloužení tratě z Milovic na trať Nymburk – Mladá Boleslav. Ve studii je soubor několika základních variant. Varianty souboru A v sobě nemají obsaženou „Všejanskou“ spojku. Od varianty C1 obsahují všechny varianty „Všejanskou“ spojku v různých modifikacích (jednokolejná/dvojkolejná, elektrizace / bez elektrizace, atd.). Předpoklad dokončení studie je na konci letošního roku, ačkoli původní informace hovořily o prvním pololetí roku 2018. Hlemýždí tempo přípravy má pokračovat tak, že v příštím roce lze předpokládat projednání studie proveditelnosti na Centrální komisi Ministerstva dopravy. Ta poté následně uloží či neuloží SŽDC pokračovat s přípravou „Všejanské“ spojky. V návaznosti na toto Státní fond dopravní infrastruktury nemá akci součástí rozpočtu na rok 2018, ani ve střednědobém výhledu na další 2 roky.

 

V uplynulých letech došlo ze strany poslaneckých iniciativ k několika pokusům o přímé zapojení do státního rozpočtu, tak jako tomu bylo s finančními prostředky na stavbu ZŠ a MŠ Juventa. Nicméně ani jedna snaha nebyla úspěšná. V procesu schvalování rozpočtu na rok 2018 nebyl tento návrh předložen. Což je škoda, nicméně, nyní se změnami v zastoupení Poslanecké sněmovny ve vztahu k Milovicím to pro mě osobně znamená nový impuls k realizaci výše zmíněné spojky, která nemá sloužit jako vysokorychlostní trať, ale jako komfortní spojení města s jedním z nejvýznamnějších (vedle Kladna) center Středočeského kraje. Bez přímého zájmu volených orgánů se Všejanské spojky jen tak nedočkáme, protože v současném tempu lze její nejbližší realizaci očekávat nejdřív snad za deset let.

 

Mgr. Zdeněk Milata

zastupitel Středočeského kraje

zastupitel Města Milovice

autor: -red-
zdroj: Milovické Echo
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena